Обща информация

Home Обща информация
XSoft_Infographics_1_BG-02

XMOM

XMOM (Manufacturing Operations Management) се състои от 5 софтуерни модула, които правят връзката между Вашата ERP система и производствените линии. XMOM помага на служители от всяко ниво на предприятието – от директори и мениджъри, до локални оператори да вземат правилните краткосрочни и дългосрочни решения, които да подобрят производствения цикъл. Чрез мощни инструменти скрити зад лесен за управление и интуитивен уеб-базиран интерфейс, системата дава възможност да изготвяте комплекси производствени графици, да следите производствените процесии в реално време, да контролирате и планиране производствения капацитет и др.

XMOM е съвместима с всяка една ERP система без значение от производителя.

Модули

Мониторинг на производство
Xplaning-05
XTRACKING
Визуализация  на ресурси
Xplaning-09
XRESOURCES