XDOSING

XDOSING е специална софтуерна система за автоматизирано управление на дозираща система с електронни везни. Програмата представя богат набор от инструменти, които да направят работата Ви по-ефективна, чрез богато набор от функционалности и автоматизиране на работния процес.

Ползи

 • Значително съкращаване на времето за дозиране
 • По-прецизно дозиране
 • Автоматизирането на процесите редуцира риска от човешка грешка
 • Детайлна статистическа информация за извършените измервания
 • Възможност за добавяне на модули с допълнителни функционалности

Основни функционалности

 • Управление на 1 дозираща система с максимум 3 танка
 • Предварително дефиниране и възможност за последваща редакция на количеството суровина, което трябва да бъда изпуснатo при всяко едно дозиране
 • Предварително дефиниране и възможност за последваща редакция на количеството суровини, което трябва да бъда напълнено в танка при всяко едно дозиране
 • Задаване на максимално допустимо натоварване на везната в kg
 • Справки в „MS Excel“ за: всички направени дозирания по период, количеството суровина в танка преди и след дозирането, извършени операции по оператор

Допълнителни модули

 • Рецепти – възможност за дефиниране на произволен брой продуктови спецификации
 • Допълнителен дозатор – обслужване на повече от един дозатор от системата
 • Допълнителни устройства – управление на помпи, клапани, смесители, поточна линия, бъркалки, датчици и др.
 • Отдалечен достъп – дистанционна работа с програмата
 • Автоматизирано архивиране на база данни
 • Връзка с външна система – ERP, CRM и др.
 • Индивидуални решения
Menu