XDOSING

XDOSING е специална софтуерна система за автоматизирано управление на дозираща система с електронна везна. Програмата представя богат набор от инструменти, които да направят работата Ви по-ефективна, чрез нови функционалности и автоматизиране на работния процес.

Ползи

 • Значително съкращаване на времето за дозиране;
 • По-прецизно дозиране;
 • Автоматизирането на процесите редуцира риска от човешка грешка;
 • Детайлна статистическа информация за извършените измервания;
 • Възможност за добавяне на модули с допълнителни функционалности.

Основни функционалности

 • Управление на 1 дозираща система с максимум 3 танка;
 • Предварително дефиниране и възможност за последваща редакция на количеството суровина, което трябва да бъда изпуснатo при всяко едно дозиране;
 • Предварително дефиниране и възможност за последваща редакция на количеството суровини, което трябва да бъда напълнено в танка при всяко едно дозиране;
 • Задаване на максимално допустимо натоварване на везната в kg;
 • Справки в „MS Excel“ за: всички направени дозирания по период, количеството суровина в танка преди и след дозирането, извършени операции по оператор;

Допълнителни модули

 • Рецепти – възможност за дефиниране на произволен брой продуктови спецификации;
 • Допълнителен дозатор – обслужване на повече от един дозатор от системата;
 • Допълнителни устройства – управление на помпи, клапани, смесители, поточна линия, бъркалки, датчици и др.;
 • Отдалечен достъп – дистанционна работа с програмата;
 • Автоматизирано архивиране на база данни;
 • Връзка с външна система – ERP, CRM и др.;
 • Индивидуални решения
Menu