XDOSING

XDOSING е специализирана софтуерна система за автоматизирано управление на процеса по дозирана чрез електронни везни и клапани. Програмата представя богат набор от инструменти, чрез които можете да постигнете автоматизация на процесите, повишаване качеството на продукцията и пълна проследимост на вложените суровини.

Ползи

 • Значително съкращаване на времето за дозиране
 • По-прецизно дозиране
 • Автоматизирането на процесите редуцира риска от човешка грешка
 • Детайлна статистическа информация за извършените измервания
 • Възможност за добавяне на модули с допълнителни функционалности
 • Пълна проследимост на вложените суровини

Основни функционалности

 • Управление на 1 дозираща система с неограничен брой клапани
 • Предварително дефиниране и възможност за последваща редакция на количеството суровина, което трябва да бъдe изпуснатo при всяко едно дозиране
 • Предварително дефиниране и възможност за последваща редакция на количеството суровини, което трябва да бъдe напълнено в танка при всяко едно дозиране
 • Задаване на максимално допустимо натоварване на везната в kg
 • Справки в „MS Excel“ за: всички направени дозирания по период, количеството суровина в танка преди и след дозирането, извършени операции по оператор
 • Възможност за интеграция с ERP система

Допълнителни модули

 • Рецепти – възможност за дефиниране на произволен брой продуктови спецификации
 • Допълнителен дозатор – обслужване на повече от един дозатор от системата
 • Допълнителни устройства – управление на помпи, клапани, смесители, поточна линия, бъркалки, датчици и др.
 • Отдалечен достъп – дистанционна работа с програмата
 • Автоматизирано архивиране на база данни
 • Връзка с външна система – ERP, CRM и др.
 • Индивидуални решения