Бизнес консултации

XSOFT е софтуерна компания предлагаща уникални решения за оптимизация и автоматизация на бизнес процесите във вашето предприятие, които водят до увеличаване на неговия капацитет и намаляване на оперативните разходи. Нашата основна цел е да ви помогнем, за да направите вашето предприятие по-печелившо!

Методологията ни на работа е основана на така наречената “Теория на ограниченията (ТОС)” създадена от д-р. Елиаху М. Голдрат – израелски физик, превърнал се в световен гуру по мениджмънт и оптимизиране на бизнес процеси. ТОС е методология, която прилага научен подход към процеса на подобряване на производството. Основната концепция на теорията е, че всеки процес има ограничаващ фактор (ограничение), което създава пречка за оптимална производителност. В тази връзка, единственият начин да се подобри процеса е да се премахне или подобри самото ограничение. Важно е да се спомене, че отделянето на време и ресурси за оптимизиране на стъпки в процеса, различни от основното ограничение няма да осигури значителни ползи и няма да подпомогне основната цел на всяко предприятие – по-голяма печалба. ТОС се стреми да осигури точен и траен акцент върху подобряване на основното ограничение докато то вече не е лимитиращ фактор за оптималната производителност. Оттам основният фокус за подобрение се измества върху следващото по важност ограничение.

В XSOFT работим заедно с нашите клиенти, като правим задълбочен анализ на техните производствени и бизнес процеси. Така решенията ни за автоматизация акцентират върху подобряването на конкретни процеси и решаване на належащите проблеми, което прави предприятието по-печелившо и по-конкурентоспособно в дългосрочен план.