ISA-95

XSOFT предлага комплексни и иновативни решения за производствени предприятия от всяка индустрия, които подобряват оперативните процеси и редуцират разходите, което неминуемо води до увеличение на капацитета на предприятието и оттам неговия оборот.

Нашето портфолио обхваща всички нива на Вашият бизнес по стандарта ISA-95, като всеки елемент от продуктите ни се персонализира спрямо нуждите и желанията Ви – от интерфейса, до самата функционалност.

ISA-95 е световен стандарт създаден от Международната Асоциация за Автоматизация, и се използва при разработването на автоматизиран интерфейс между бизнес софтуера и производствените системи за контрол. Стандартът е предназначен за всички индустриални предприятия, като прави целия процес на интеграция по-прозрачен и по-ясен за крайния потребител и едновременно с това редуцира разходите, риска и възможността от грешки.