Индустрии

Решенията за индустриални предприятия на XSOFT са изключително гъвкави като ползите им са достъпни за всеки един сектор.

Приложимост

 • Металургия
 • Автомобилостроене
 • Хранително-вкусова промишленост
 • Производство на мебели
 • Производство на строителни материали
 • Фармация
 • Добив на полезни изкопаеми
 • Пакетиране
 • Енергетика
 • Машиностроене
 • Химическа промишленост и др.

Ползи

 • Увеличаване на производителността
 • Увеличаване на оборота
 • Редуциране на фирата и дефектите
 • Подобряване на качеството
 • Прозрачност на процесите и цялата верига за доставки
 • По-добър контрол над производствените операции
 • Ключова информация в реално време
 • Оптимизиране на времето чрез автоматизиране на процесите
 • Редуциране на производствените разходи