XTRUCKSCALE

XTRUCKSCALE е специализирана софтуерна система за управление на автомобилни везни. Програмата предоставя богат набор от инструменти, които да направят работата Ви по ефективна чрез автоматизиране на някои работни процеси.

   Ползи

 • Автономна работа без нужда от оператор (кантарджия)
 • Значително съкращаване на времето за измерване
 • Автоматизирането на процесите редуцира риска от човешка грешка
 • Детайлна статистическа информация за извършените измервания достъпна по всяко време
 • Възможност за добавяне на модули с допълнителни функционалности
 • Генериране на оптимизирана справка за закупените или продадени общи количества от всеки артикул, което спестява време за обработка и анализ на получените данни

Допълнителни модули

 • KIOSK режим – дава възможност за лесно, автономно, бързо и надеждно отчитане на количеството стока, внесено и изнесено от предприятието без нужда от оператор
 • Отдалечен достъп – работа с програмата в реално време през интернет или локална мрежа
 • Справки „Excel“ – генериране на справки във формат „xls“
 • Автоматизирано архивиране на база данни – осигурява по-голяма сигурност на данните чрез автоматизирано архивиране на данните
 • Складово стопанство – управление на произволен брой складове
 • Фактуриране – управление на счетоводни документи (издаване на фактури, касови ордери, кредитни и дебитни известия, справки, експорт на данните към други системи и др.)
 • Агро – пълна проследимост на зърнените култури: от кое землище и блок пристига дадена зърнена култура
 • Обща база данни – автономна работа на две автомобилни везни с обща база данни.
 • Връзка с външна система (ERP или CRM) – свързване на програмата с ваша софтуерна система.
 • Влагомер – отчитане на проби от претегления товар чрез влагомер и визуализирането им на кантарната бележка
 • Видео камера – правене на снимки по време на теглене посредством максимално три видео камери и отпечатване на данните от измерването върху тях
 • RFID устройство – автоматизиране на измервателния процес чрез идентифициране на превозни средства посредством RFID карти. След идентифициране на превозното средство системата започва измерване с данните от картата
 • Разпознаване на регистрационни номера – модулът използва камери на фирма Dahua за разпознаване на регистрационните номера на превозните по средства. Чрез този модул програмата улеснява оператора в процеса по въвеждане на данни за измерванията и подобрява автономната работа на цялата система в режим на измервания без оператор

   Основни функционалности:

 • Извършване на два вида измерване: автоматично отчитане на показаните навезната или ръчно въвеждане на теглото
 • Следене на електронния кантар и отчитане на теглото в реално време
 • Издаване на два вида кантарни бележки: съкратена и пълна
 • Издаване на справки по: номер на кантарна бележка, интервал от време, рег. номер, стока, продавач, купувач, вид операция, вид измерване и др.
 • Измервания на автомобил с фиксирана тара
 • Редактиране и анулиране на кантарна бележка
 • Възможност за задаване на различно ниво на достъп на операторите
 • Възможност за работа с две везни
 • Режим осово измерване
 • Възможност за измервания за външни фирми
 • Валидация на въвежданите регистрационни номера