XTRUCKSCALE

XTRUCKSCALE е специална софтуерна система за управление на автомобилни везни. Програмата предоставя богат набор от инструменти, които да направят работата Ви по ефективна чрез автоматизиране на работни процеси.

   Ползи

 • Автономна работа без нужда от оператор (кантарджия).
 • Значително съкращаване на времето за измерване;
 • Автоматизирането на процесите редуцира риска от човешка грешка;
 • Детайлна статистическа информация за извършените измервания достъпна по всяко време;
 • Възможност за добавяне на модули с допълнителни функционалности;
 • Генериране на оптимизирана справка за закупените или продадени общи количества от всеки артикул, което спестява време за обработка и анализ на получените данни.

Допълнителни модули

 • KIOSK режим – дава възможност за лесно, автономно, бързо и надеждно отчитане на количеството стока, внесено и изнесено от предприятието без нужда от оператор.
 • Отдалечен достъп – работа с програмата в реално време през интернет или локална мрежа.
 • Справки „Excel“ – генериране на справки във формат „xls“.
 • Автоматизирано архивиране на база данни – осигурява по-голяма сигурност на данните чрез автоматизирано архивиране на данните.
 • Складово стопанство – управление на произволен брой складове.
 • Фактуриране – управление на счетоводни документи (издаване на фактури, касови ордери, кредитни и дебитни известия, справки, експорт на данните към други системи и др.).
 • Агро – пълна проследимост на зърнените култури: от кое землище и блок пристига дадена зърнена култура.
 • Обща база данни – автономна работа на две автомобилни везни с обща база данни.
 • Връзка с външна система (ERP или CRM) – свързване на програмата с ваша софтуерна система.
 • Влагомер – отчитане на проби от претегления товар чрез влагомер и визуализирането им на кантарната бележка.
 • Видео камера – правене на снимки по време на теглене посредством максимално три видео камери и отпечатване на данните от измерването върху тях.
 • RFID устройство – автоматизиране на измервателния процес чрез идентифициране на превозни средства посредством RFID карти. След идентифициране на превозното средство системата започва измерване с данните от картата.

   Основни функционалности:

 • Извършване на два вида измерване: автоматично отчитане на показаните навезната или ръчно въвеждане на теглото;
 • Следене на електронния кантар и отчитане на теглото в реално време
 • Издаване на два вида кантарни бележки: съкратена и пълна;
 • Издаване на справки по: номер на кантарна бележка, интервал от време, рег. номер, стока, продавач, купувач, вид операция, вид измерване и др.
 • Измервания на автомобил с фиксирана тара;
 • Редактиране и анулиране на кантарна бележка;
 • Възможност за задаване на различно ниво на достъп на операторите;
 • Възможност за работа с две везни;
 • Режим осово измерване. Стандарти за различни държави;
 • Възможност за измервания за външни фирми;
 • Валидация на въвежданите регистрационни номера.
Menu