XREPORTING

XREPORTING е интерактивна система, която предоставя систематизирани доклади за производствения процес, както и ключови показатели за ефективност (KPIs). Докладите и показателите могат да се генерират за конкретни звена и процеси за определен интервал, като възможностите на системата са неограничени и зависят изцяло от вашите изисквания и нужди.

Функционалности

Генериране на доклади за:

 • Качество на продукцията
 • Консумация
 • Енергийни доклади
 • Оперативни и производствени времена
 • Техническа поддръжка и повреди
 • Продуктивност на смените и др.

Генериране на показатели за ефективност:

 • Качество
 • Ефективност
 • Продуктивност
 • Обща ефективност на оборудването (OEE)
 • Време за настройка
 • Използвани суровини
 • Коефициент на разпределение
 • Съотношения на преработваната продукция и др.

   Ползи

XREPORTING е безценен инструмент в ръцете на всеки мениджър в сферата на производството и не само. Ползите, които предприятията установяват след интеграцията на XREPORTING са:

 • Точна картина в реално време за всеки един елемент от производствения процес
 • Пълна история – възможност за сравняване на данни и доклади от минали периоди за по-добър анализ и оптимизация на процеси
 • По-лесно вземане на стратегически решения за бъдещето на предприятието
 • Навременна сигнализация на управленския екип