XERP система за управление на транжорни за месо и прилежащи търговски обекти

Цел на системата

Целта на XERP за месопреработвателната индустрия е да оптимизира работата на транжорни и прилежащи към тях търговски обекти чрез автоматизиране на производствени, бизнес и търговски процеси.

Основни проблеми, които системата решава

 • Трудна проследимост на продукцията и партидите
 • Трудна проследимост на разпада на месото
 • Ръчно планиране на продукцията отнемащо много време и увеличаващо шанса за човешка грешка
 • Липса на централизирана система за управление на търговски обекти

Акценти

 • Стриктен контрол при вход и изход на продукция и следене на движението и между складове посредством уникални партидни номера
 • Управление на взаимоотношенията с клиенти чрез опростен CRM
 • Следене на входящи и изходящи плащания, задължения и издаване на финансови документи чрез финансов модул
 • Автоматизирано производствено планиране
 • Софтуерен модул за ефективно управление на месарски магазини
 • Управление на производствени процеси чрез киоск тъч терминал

Основни функционалности

Номенклатура

 • Типове: създаване и редакция на основни типове месна продукция
 • Артикули: създаване и редакция на артикули и причисляването им към типове продукция
 • Задаване на дефицитни стойности свързани със системата за нотификации
 • Клиенти: създаване, редакция и управление на контрагенти, с които предприятието работи

Складове

 • Създаване и управление на неограничен брой виртуални складове
 • Следене на моментните наличности във всеки един склад
 • Вписване и изписване на продукция от и към избран склад
 • Визуализация на текущи наличности

Потребители

 • Създаване и редакция на потребители, които използват системата, както и задаване на роли и нива на достъп (продавач, оператор и администратор)

Финанси

 • Издаване и редакция на счетоводни документи
 • Следене на плащания, дължими суми и задължения
 • Финансови справки
 • Интеграция със счетоводни системи

 

Производствено планиране

 • Производствено планиране за месо и местни заготовки и изготвяне на списък с нужните продукти вземайки под внимание текущите наличности

Рецепти

 • Създаване и управление на рецепти за различни местни заготовки

Заявки

 • Създаване и следене на заявки към доставчици на предприятието

Брак

 • Модул отговарящ за бракуване на продукция и вторичното и окачествяване при нужда

Партиди

 • Автоматично генериране на уникални партидни номера за всеки един продукт
 • Лесна проследимост по продукти партидни номера