XMOM система за управление на производство на фураж

Цел на системата

Целта на XMOM е да оптимизира и автоматизира управлението на целя процес по производство на фураж- от приемането на суровините, през тяхното дозиране до пакетажа и експедицията.

Основни проблеми, които системата решава

 • Трудна проследимост на налични ресурси и готова продукция
 • Трудна проследимост на процеса по дозиране
 • Ръчно дозиране на суровини отнемащо много време и увеличаващо шанса за човешка грешка
 • Неефективно проследяване на движенията на суровини и готова продукция на входа и изхода на предприятието
 • Ръчно и неефектвино планиране на производствения график отнемащо много време и увеличаващо шанса за човешка грешка
 • Трудна проследимост на продукция и партиди

Акценти

 • Уеб базирана система с адаптивен интерфейс, която може да бъде достъпвана от мобилни устройства и десктоп компютри
 • Мониторинг на целия производствен процес
 • Оптимизиране и автоматизация на планирането на производствения график
 • Автоматизация на целия процес на дозиране на суровините
 • Автоматизация на процеса по пакетиране на готовата продукция
 • Автоматизация при управлението на складовите наличности
 • Навременно идентифициране на липси на ресурси за производство
 • Визуализиране на детайлни статистически данни за целия производствен процес

Основни функционалности

Номенклатура

 • Суровини – създаване и редакция на суровини необходими при процеса на дозиране

 • Задаване на дефицитни стойности свързани със системата за нотификации

Складове

 • Създаване и управление на неограничен брой виртуални складове

 • Следене на моментните наличности във всеки един склад

 • Вписване и изписване на продукция от и към избран склад

Потребители

 • Създаване и редакция на потребители, които използват системата, както и задаване на роли и нива на достъп (оператор и администратор)

Автомобилна везна

 • Следене на движението на суровини и продукция през входа и изхода на предприятието посредством софтуер за управление на автомобилни везни

 • Възможност за справки по кантарни бележки, водачи, фирми,превозни средства и др.

Производствено планиране

 • Производствено планиране за фуражи и изготвяне на списък с нужните суровини вземайки под внимание текущите наличности

Рецепти

 • Създаване и управление на рецепти за различни крайни продукти.

Дозиране

 • Управление на целия процес по дозиране на суровини

 • Проследяване в реално време на процеса по дозиране на суровини

Опаковане

 • Следене в реално време на процеса по опаковане на готовата продукция

Справки и доклади

 • Детайлни справки за извършените дозирания
 • Статистика за използването на ресурси в процеса по дозиране
 • Лесна проследимост на продукти по партидни номера