Цел на системата

XLOGISTIC управлява дейностите свързани с експедирането на готовата продукция, поддръжката на автопарка и планирането на транспорта (вътрешния и външния).

Ползи

 • Дигитализиране на документооборота
 • Автоматизиране процес по подготовка и проследяване на пратките чрез връзка със софтуера на куриерски фирми
 • Детайлна информация за извършените експедиции към клиентите
 • Пълна история на всички експедиции
 • Лесно управление на експедициите
 • Следене на сервизни обслужвания
 • Пълна история на всички ремонти на превозните средства

Основни функционалности

Планиране на експедиции

Предоставя възможност за планиране на необходимия брой транспортни средства за организирането на експедициите на база следните данни:

 • Актуалните наличности готова продукция;
 • Крайни дати за доставка към клиента;
 • Продукти в производство;
 • Срокове за експедиране към клиента;
 • Други критерии.

Системата планира и дава предложение за организирането на транспорта по дни.

Управление на външен транспорт

Служи за управление на връзките с външни транспортни фирми, като дава възможност да се генерират запитвания за транспорт, които при възможност от страна на транспортната фирма могат автоматично да се изпратят към системата им. За всяка една транспортна фирма системата съхранява досие с информация за всички извършени дейности от нейна страна.

Заявка куриер

Служи за управление на връзките с куриерски фирми, като позволява да се генерират заявки за транспорт, които при възможност от страна на транспортната фирма могат автоматично да се изпратят към системата им (генериране на товарителници, заявки за куриер и др.). За всяка една куриерска фирма системата съхранява досие с информация за всички извършени дейности от нейна страна.

Вътрешен транспорт

Служи за управление фирмените транспортни средства. Той позволява да се планират експедициите, като за всяка една експедиция системата автоматично подготвя целият набор от необходими документи (Пътен лист, товарителница, CMR и др.).

Автопарк

Помага при управлението на автопарка, като чрез него се следят разходи и поддръжка на превозните средства. Той дава възможност за отчитане на извършените ремонти (за всеки ремонт се отчитат използваните резервни части). След планиране на сервизната поддръжка на превозните средства, системата следи за наближаването на всяка една от тях и сигнализира съответния служител. Модулът позволява да се извличат разнообразни справки за отчетените:

 • Ремонти;
 • Сервизни поддръжки;
 • Разходи.