Цел на системата

Чрез XSALES се постига управление и контрол на процеса по извършване на продажби през тъч терминали в магазини, като модулът е съгласуван с последните изисквания на НАП.

Ползи

 • Интуитивен и лесен интерфейс за работа в магазина
 • Намаляване на фактора „Човешка грешка“
 • Поддръжка на всички изисквания на НАП
 • Бърза и лесна проверка на наличностите в магазина
 • Следене на минимални наличности
 • Детайлни справки

Основни функционалности

Връзка с модул XSTORE

Служи за управление на наличностите в магазина чрез следните функционалности:

 • Заприхождаване и изписване на артикули ръчно или чрез сканиране на
  баркодове
 • Минимални наличности – чрез залагане на минимални наличности за
  съответните артикули в магазина, системата може да нотифицира при
  достигането на тези минимуми, което осигурява навременното им зареждане
 • Други описани детайлно в модула XSTORE

Магазин

Служи за извършване на продажби, като за автоматизиране на процеса се осигурява връзка със следните електронни устройства:

 • касов апарат – издаване на фискален бон при плащания в брой;
 • пос терминал – плащане с карта;
 • електронна везна – измерване на теглото на артикулите за продажба;
 • баркод четец – сканиране на продукта за продажба.

Модулът позволява и издаването на фактури чрез модула XFINANCES.

Одиторски профил за НАП

За целите на контролната дейност на НАП е направен отделен “Одиторски Профил” по аналог с администраторския профил, но с права само за четене до целия модул XSALES.

Отчети

Осигурява богат набор от справки съобразени с последните изисквания на НАП. Основните справки са:

 • История на операциите извършени от потребителите
 • Обобщени данни за продажбите
 • Данни за плащанията по продажбите
 • Детайлни данни за продажбите
 • Сторнирани продажби
 • Анулирани продажби
 • Движение на стоки за период