История

XSOFT е частна ИТ компания специализирана в разработка на индустриален софтуер като MOM, MES, SCADA и ERP системи за малки, средни и големи производители.

XSOFT е помогнала на над 100 компании от различни индустрии да подобрят своите производствени процеси чрез интегриране на прецизно проектирани софтуерни продукти спрямо нуждите им. Всички софтуерни решения са по международния стандарт ISA-95 и са фокусирани върху разходна ефективност, опростяване и подобряване на работния процес, което ги прави безценен инструмент за бъдещия растеж на всеки индустриален бизнес.

Процес на работа

През годините в XSOFT изградихме ефективен процес на работа разделен на 6 опростени стъпки. Тази методика създава среда за ясна и точна комуникация между клиента и нашите разработчици, като във всеки един момент Вие знаете на кой етап се намира Вашият проект.

Фаза 1: Запитване/Среща

 • Събиране на информация за процесите, които трябва да се подобрят
 • Запознаване със съответните бизнес процеси/ производствени процеси
 • Визия на клиента за решението

Фаза 2: Анализ и изготвяне на заданието

 • Анализ на производствените процеси съвместно с клиента
 • Консултации с клиента при изготвянето на алгоритъма за
  подобряването съответните процеси
 • Изготвяне на подробно техническо задание, което се съгласува с клиента

Фаза 3: Изготвяне на оферта

 • Анализ на ROI индекс (ползите от внедряването на решението) при интегриране на системата
 • Оценка на бюджет и определяне на срокове за изпълнение
 • Представяне на цялостна офертата на клиента и съгласуване с него

Фаза 4: Изработка на продукта

   • Проектиране на архитектурата на софтуерната системата
   • Проектиране на потребителски интерфейс
   • Реализация на софтуерната система

  </ul style=”text-align: left;”>

Фаза 5: Тестова фаза

   • Тестване на системата преди представянето пред клиента
   • Тестване на системата от клиента и неговите служители
   • Извършване на корекции по системата в случай, че има нужда от такива

  </ul style=”text-align: left;”>

Фаза 6: Внедряване на системата и обучение на потребителите

  • Инсталация и конфигурация на системата при клиента
  • Обучение на целевата група служители
  • Изработка на ръководство за използване

Нашият екип

Menu