История

XSOFT е частна ИТ компания специализирана в разработка на индустриален софтуер като MOM, MES, SCADA и ERP системи за малки, средни и големи производители.

XSOFT е помогнала на над 100 компании от различни индустрии да подобрят своите производствени процеси чрез интегриране на прецизно проектирани софтуерни продукти спрямо нуждите им. Всички софтуерни решения са по международния стандарт ISA-95 и са фокусирани върху разходна ефективност, опростяване и подобряване на работния процес, което ги прави безценен инструмент за бъдещия растеж на всеки индустриален бизнес.

Процес на работа

През годините в XSOFT изградихме ефективен процес на работа разделен на 6 опростени стъпки. Тази методика създава среда за ясна и точна комуникация между клиента и нашите разработчици, като във всеки един момент Вие знаете на кой етап се намира Вашият проект.

Фаза 1: Среща и изготвяне на индикативна оферта

 • Събиране на основна информация за процесите, които трябва да се подобрят
 • Запознаване с основните бизнес процеси/производствени процеси
 • Визия на клиента за решението
 • Изготвяне на индикативна оферта – ориентировъчен бюджет и срокове

Фаза 2: Анализ и изготвяне на техническо задание

 • Анализ на производствените процеси съвместно с клиента
 • Консултации с клиента при изготвянето на алгоритъма за
  подобряването съответните процеси
 • Изготвяне на подробно техническо задание (предпроектно проучване), което се съгласува с клиента

Фаза 3: Изготвяне на оферта

 • Анализ на ROI индекс (ползите от внедряването на решението) при интегриране на системата
 • Точна оценка на бюджет и срокове за изпълнение на база изготвеното предпроектно проучване
 • Представяне на цялостна офертата на клиента и съгласуване с него

Фаза 4: Изработка на продукта

 • Проектиране на архитектурата на софтуерната системата
 • Проектиране на потребителски интерфейс
 • Реализация на софтуерната система

Фаза 5: Тестова фаза

 • Тестване на системата преди представянето пред клиента
 • Тестване на системата от клиента и неговите служители
 • Извършване на корекции по системата на база изпратените забележки от клиента

Фаза 6: Внедряване на системата и обучение на потребителите

 • Инсталация и конфигурация на системата при клиента
 • Обучение на целевата група служители
 • При нужда изработка на ръководство за ползване (документация)
Menu