XMAINTENANCE

Безпроблемното работа на машините и навременната реакция при възникнала авария са в основите за ефектинвото функциониране на производствените мощности във всяко индустриално предприятие. XMAINTENANCE предоставя широк набор от комплексни инструменти за успешно управление на поддръжката приложими във всяко едно производство.

Основната цел на системата е да подобри процесите и да редуцира времето, нужно за констатиране, докладване и отстраняване на аварии в производствените участъци, както и да улесни превантивните ремонти и профилактика. Всяка една машина може да бъде свързана със системата, като нейният статус на работа е видим в реално време. При възникване на авария менидъжърт поддръжка получава нотификация и информация за проблема веднага, като по този начин работата по отстраняването му може да започне веднага.

Всяка една регистрирана авария и проблем биват запазвани за анализ на по-късен етап и с цел за натрупване на статистическа нформация за повтарящите се най-често аварии, тяхното естество и използваните резервни части. В дългосрочен план това помага за локализиране на проблемни участъци в производството и за по-добра превантивна поддръжка.

   Функционалности

 • По-бърза реакция при възникване на проблем или авария в производството;
 • Подобряване на превантивната поддръжка;
 • Информация за всички машини в реално време значително намалява времето за реакция;
 • Единна база данни с всички машини, частите за тях и документацията;
 • Събиране и анализ на статистически данни за aварии;
 • Въможнот за справка за оперативно време изгубено поради авария за всяка една смяна, машина и производствен участък.

   Ползи

 • Следене на статуса на машините в реално време;
 • Възможност за докладване на авария и нейния вид чрез локален тъч терминал;
 • Следене на количествата резервни части за всяка една машина;
 • Задавани на дефицитни стойности за резервните части;
 • Нотификация при възникнално производствено събитие;
 • Календар с нотификации за по-добра превантивна поддръжка.