Lean Six Sigma

XMOM и Lean Six Sigma

XMOM (Manufacturing Operations Management) системите за управление на производствени процеси могат да бъдат използвани като инструмент за внедряване на Lean Six Sigma. Сходността на функционалността на XMOM с методологията на LSS създава идеалната среда за дългосрочни подобрения чрез:

 • Система за оперативно планиране и препланиране в реално време, която оптимизира изразходвания материал, намалява оперативното време и редуцира складовите запаси.
 • Тракинг система, която следи в реално време движението на всеки продукт и съпътстващите го процеси, което подобрява контрола на качество и редуцира дефектната продукция.
 • Стандартизацията и проследимостта на процесите, чрез постоянен дигитален поток от информация, помага за взимането на правилни краткосрочни и дългосрочни решения, което подобрява ефективността на предприятието.
 • Система за генериране на доклади и индекси на база постоянния поток информация от производствените процеси, което позволява изолирането и елиминирането на процеси, които не носят добавена стойност.

Какво е “Lean”?

Lean методологията е въведена първоначално от Хенри Форд чрез неговата поточна линия, а в последствие Таичи Оно създава и прилага Lean мениджмънт философията и практиките в производството на Тойота.

Lean, позната още като Производствена Система на Тойота (ТПС), на кратко представлява систематичен подход за идентифициране и елиминиране загубите (процеси, които не носят добавена стойност). Целта на тази методология е да подобри производствените операции чрез:

 • Елиминиране на процеси, не носещи добавена стойност;
 • Редуциране времето за изпълнение и разходите;
 • Увеличаване на производствения капацитет.

Какво е “Six Sigma”?

Six Sigma е стратегия за контрол на качеството, която е въведена от американската компания Моторола през 1981г. и от тогава е помогнала на организации от най-различни индустрии по света да спестят милиарди.

Six Sigma е статистически метод базиран на концепцията “вариации на процеса”, който взема под внимание различни променливи (примерно времето за изчакване на продукт пред един работен център, което може да варира от секунди до минути). Крайната цел е подобрение на процеса до толкова, че акумулираните дефекти да не са повече от 3.4 на 1 милион или качество на продукцията от 99.9997%. Резултатите от това са увеличение на приходите и по-голяма удовлетвореност на клиентите

Всички Six Sigma проекти са базирани върху DMAIC рамка, която има 5 фази: Дефиниране, Измерване, Анализ, Подобряване и Контрол. Всяка от тези фази съдържа набор от инструменти и техники, които помагат за подобрението на производствения процес от началото до края.

Lean Six Sigma

През 80-те години на миналия век консултанти и професионалисти обучени и в двете методики осъзнават синергията между тях. Тогава започват и комбинацията и налагането на различни инструменти от Lean (фокусирана на премахване на загубите) и Six Sigma (фокусирана на подобряване на качеството). Така се създава и методологията Lean Six Sigma (LSS), която подобрява силните страни и минимизира слабите страни на двата системи.

LSS се фокусира първо върху използването на Lean методология и инструменти за идентифициране и отстраняване на “загубите”, за да се намали оперативното време, а след това чрез Six Sigma се идентифицират и намаляват вариациите, за да се подобри качеството.

Ползи:

 • Помага за развитието на служителите, чрез ангажирането им в различни процеси за постоянно подобрение;
 • Редуциране на разходите чрез премахване на стъпки в производството, които не носят добавена стойност;
 • Увеличение на приходите чрез опростяване на процесите и редуциране на времето за производство;
 • Увеличаване на производствения капацитет чрез трайно подобряване на съпътстващите процеси.
Menu