XTRACKING

За да отговори на нуждите на предприятията XSOFT разработи XTRACKING – комплексна система за мониторинг на производствените процеси и капацитет. Проследяемостта по време на всеки етап от производството е от фундаментално значение, за да може едно индустриално предприятие да работи ефективно. Потокът от информация в реално време помага да се подобри всяка фаза от производственият цикъл и да се реагира мигновено при възникнали проблеми.

Мониторинг на производствени процеси

XTRACKING събира данни от всяка фаза на производството чрез сканиращи устройства, тъч терминали или PLC контролери, като визуализира в реално време информацията за прогреса на изпълнение на поръчките. Информацията може да бъде анализирана както на момент, така и на по-късен етап, което спомага за по-стриктен контрол на качеството и подобряване ефективността на работата. При възникнал проблем XTRACKING има възможност да идентифицира веднага появата му, което значително намалява нужното времето за реакция и отстраняването му.

Управление на производствен капацитет

XTRACKING визуализира както информация за текущият капацитет на машините участващи в целия производствен, така и за бъдещият капацитет спрямо планираните поръчки. С тази информация на разположение мениджърът производство може да направи по-добро стратегическо планиране. Това е от изключителна важност, за да се постигне баланс между текущо и очаквано пазарно търсене и производствения капацитет, като се избегнат случаи със свободен (недостигнат) или надвишен капацитет. При свободен производствен капацитет предприятието губи пари от пропуснати ползи, а надвишения капацитет означава забавяне на сроковете за изпълнение на поръчки, което рефлектира негативно върху крайният клиент.
Чрез този модул във всеки един момент мениджъра производство да види как се използват определени машини и кога са на разположение. Въз основата на текущи и очаквани поръчки може да се направи по добро планиране на ресурси, работни смени и да се оптимизира работата на оборудването.

   Функционалности

 • Проследяване на всеки продукт и поръчка в реално време
 • Картина в реално време на целия производствен процес
 • Постоянно събиране на данни от машините
 • Следене на престоя на артикулите на всеки един етап в производството
 • Управление на производствения капацитет
 • Комуникация с машините чрез PLC, DLC и други контролери
 • Информация за статута на всяка една поръчка в реално време
 • Моментална нотификация при възникнали събития
 • Информация за складови наличности и текущи използвани в производството
 • Визуализиране и резервиране на текущ и бъдещ производствен капацитет
 • Управление на дневен, седмичен и месечен календар за всеки работен център
 • Следене на конвертируемостта на материали в реално време

   Ползи

 • По-добър мониторинг и контрол на целия производствен цикъл
 • Подобряване на качеството на крайния продукт
 • Надежден инструмент за измерване на ефективността и качеството на работа на всяка работна смяна
 • Възможност за моментална намеса при възникнал проблем във всеки етап на производството
 • Редуциране на складовите наличности и производствено време чрез по-ефективно управление на капацитета
 • Спазване на сроковете за доставка
 • Стратегическо отчитане за необходимия производствен капацитет за бъдещ период
 • Бърза реакция и гъвкавост при пазарни промени