XSCHEDULING

XSCHEDULING е нова генерация инструмент за ефективно дългосрочно и краткосрочно производствено планиране и препланиране. При приемането и въвеждането на поръчките, те биват автоматично сортирани и обединени по сходни параметри. Системата генерира симулация на производствения график и последователност на изпълнение по начин, който да оптимизира максимално разхода на материал и време за настройки на оборудването. След това генерирания график бива автоматично изпратен към нужните работни центрове и производството може да започне. Освен това XSCHEDULING калкулира и отчита конвертирането на материала и евентуалния скрап, като имате възможност за допълнителни ръчни настройки с цел максимална ефективност. Резултатът е намаляване на крайното време за изпълнение и освобождаване работен капацитет, което Ви дава възможност за приемане и изпълнение на повече поръчки в по-кратки срокове.

   Функционалности

 • Групиране на сходни поръчки и систематизиране на последователността на операциите;
 • Генериране на производствен график и маршрутни карти;
 • Автоматично изпращане на производствения график към съответветните работни центрове и машини;
  Отчитане на конвертирания материал в продукция и фирата (скрап);
 • Подреждане на поръчки спрямо приоритета им;
 • Планиране на времето за настройка на машините;
 • Алокиране на оптималното количество ресурси към съответната работна мощност;

   Ползи

 • Автономното изготвяне на оптимизирани производствени графици и разпращане към съответните работни центрове премахва нуждата от оператор;
 • Увеличаване на приходите и пазарния дял чрез по-качествена продукция с намалено производствено време;
 • Увеличаване на капацитета на предприятието;
 • По-ефективно изразходване на материалите;
 • Намаляване на складовите наличности;
  По-ефективно използване на работна ръка, оборудване и материали;
 • Удовлетворени клиенти от навременни доставки на качествени продукти.
 • Възможност за мигновена реакция при промяна на определена поръчка.
 • Редуциране на крайната цена на произведен продукт чрез намаляване на неговата себестойност;