XSCADA

XSCADA използва набор от софтуерни и хардуерни инструменти, които позволяват на индустриални организации да:

  • Следят, събират и обработват потоци от информация
  • Управляват и контролират машини и устройства като клапани, помпи и др., които са свързани с HMI (human-machine interface) софтуер
  • Записване на събития в “лог” файлове
  • Интеграция с външни софтуерни системи

В основните XSCADA архитектури, данни от сензорите се изпращат до PLC (programmable logic controllers) контролери или RTUs (remote terminal units), които от своя страна изпращат информацията до компютри с XSCADA софтуер. XSCADA анализира и показва данните, за да могат операторите и другите работници да намалят дефектната продукция и да подобрят ефективността на производствения процес.

Ефективни SCADA системи като XSCADA допринасят значително за спестяване на време и средства, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, като в днешно време са стандарт за всяко ефективно индустриално предприятие.