XPROJECT

XPROJECT e специализирана софтуерна система, която подобрява значително управлението на проекти чрез полезни инструменти, дигитализиране на информацията и имплементиране на метода „Критична верига“ (CCPM).

Акценти

  • По-добро планиране и редуциране на времето за изпълнение на проекти чрез интеграция на метода “Критична верига
  • Подобрено разпределение на ресурси и редуциране на разходите
  • Ясно дефиниране на обхвата на проекта, участниците и крайните цели
  • Навременно идентифициране на закъснения и предотвратяване на бюджетни преразходи
  • Използване на данни от текущи и минали проекти за по-добро бъдещо планиране на задачи и бюджет
  • Максимален контрол, гъвкавост и прозрачност чрез импленентиране на метода “Критична верига” (CCPM)
  • Визуализиране и сравняване на статистически данни за един и повече проекти чрез диаграми

Основна функционалност

Управление на ресурси

Управление на ресурси свързани с проекта. Задаване на бюджет, време и служители за всяка една задача

Следене на време и разходите по проекти

Визуализиране на информация за времето и разходите свързани с всяка една задача от даден проект

Следене на проекти

Справки в реално време за прогреса на всеки един проект, планираната и очакваната дата на завършване

Разходи и бюджети

Визуализация и сравнение на първоначално планирани и текущи време и бюджет за по-добро управление на проекти

Фактуриране

Издаване и проследяване на счетоводни документи към всеки един проект и клиент за по-лесното управление на бюджети и разходи

Плащания

Oпределяне и следене на плащания и бонуси към служители на базата на текущо и минало представяне

Управление на документи

Прикачване и управление на документи към всяка една задача и проект

Справки и доклади

Детайлни справки с графики и диаграми за проекти и служители. Статистика за просрочени проекти и задачи, както и производителност на всеки служител и отдел

CCPM (Метод Критична Верига)

Методът „Критична верига“ (CCPM) е една от най-популярните стратегии за управление на проекти в световен план и е разработена от Елиаху Голдрат.

При използване на този метод основната цел е целият проект да се завърши в срок, като поредиците от взаимно свързани задачи се разглеждат като цялостни обекти, наречени вериги. Критичният път на проекта (най-дългата по време верига от взаимно зависими задачи) се приема като критична верига, а останалите вериги за некритични или захранващи. За да завърши проектът навреме трябва критичната верига да завърши навреме, а не всяка отделна задача, т.е. в този случай се залага един общ времеви буфер за цялата верига. Тъй като този буфер е общ за всички задачи от веригата, всяка една задача може да изразходва от него време или ако приключи по-рано да добави време към него време.

Всяка следваща задача от веригата започва веднага след като е приключила предишната, а не изчаква някакъв стартов момент. Използването на буфера е напълно нормално и това не означава, че една задача е закъсняла. Важното в случая е дали цялата верига се движи в срок, като това е и основното предимство на този метод – той предоставя ясна и точна картина за това как се движи проекта спрямо крайният срок.

Методът „Критична верига“ е признат за единственият метод през последните няколко десетилетия., позволяващ съкращаване на времето за изпълнение на проекта с десетки проценти при едновременно увеличаване на шанса за завършване в срок.