XMOM система за управление на производство на
горещо валцовани стоманени ламарини и кръгли профили

Цели на системата

Целта на XMOM е да оптимизира и автоматизира управлението на целия процес по производство на горещо валцовани стоманени ламарини и кръгли профили – от приемането на скрап, през леенето и производството до експедицията.

Основни проблеми, които системата разрешава

 • Проследяване на наличностите на скрап в реално време
 • Генериране на оптимални производствени графици в реално време
 • Препланиране на производствените графици в реално време при извънредна ситуация: авария, нова поръчка или промяна на приоритета на поръчка
 • Мониторинг на производствените процеси в реално време

Основни акценти

 • Уеб базирана система с адаптивен интерфейс, която може да бъде достъпвана от мобилни устройства и стационарни компютри
 • Проследяване на прихода и разхода на скрап в цялото предприятие в реално време
 • Мониторинг на целия производствен процес
 • Оптимизиране и автоматизиране на планирането на производствените графици
 • Навременно идентифициране на липси на ресурси за производство
 • Визуализиране на детайлни статистически данни за целия производствен процес

Основни функционалности

Номенклатура

 • Следене на моментните наличности на скрап
 • Следене на процеса по дозиране и леене на плавки

Наличности

 • Планиране на производството на слаби и стоманени ламарини
 • Мониторинг на процеса по производство на слаби и стоманени ламарини

Кръгове

 • Планиране на процеса по производство на блуми и стоманени кръгли профили
 • Мониторинг на процеса по производство на блуми и стоманени кръгли профили

Готова продукция

 • Окачествяване на готовата продукция
 • Маркиране на продукцията с етикети или чрез щамповане

Автомобилна и жп везна

 • Проследяване на експедицията на готовата продукция продукция
 • Проследяване на доставките на скрап
 • Възможност за детайлни справки по кантарни бележки, водачи, фирми, превозни средства и други

Справки и доклади

 • Детайлни справки за наличности на скрап
 • Статистика за използването на ресурси в процеса по производство
 • Детайлна статистика за производствените процес на отделните продукти