XSCALE

XSCALE е специална софтуерна система за управление на етикетиращи принтери и електронни везни. Програмата предоставя богат набор от инструменти, които да направят работата Ви по ефективна, чрез нови функционалности и автоматизиране на работни процеси,

Ползи

 • Значително съкращаване на времето за измерване
 • Автоматизирането на процесите редуцира риска от човешка грешка
 • Детайлна статистическа информация за извършените измервания
 • Възможност за добавяне на модули с допълнителни функционалности

Допълнителни модули

 • Групово измерване – групови измервания с натрупване
 • Отдалечена везна – дистанционно регистриране на измервания
 • Автоматизирано архивиране на базата данни
 • Интернет достъп– дистанционен достъп и управление на системата
 • Справки в “Excel”
 • Връзка с външна система – ERP, CRM или др.

Основни функционалности

 • Проектиране на шаблони на етикети за Датекс принтери LP-50H и LP-1000H с достъпни променливи
 • Визуализиране на показанията на максимално две везни в реално време
 • Отчитане на моментното показание на везната и регистриране на измерването в базата данни
 • Автоматично регистриране на измервания след като везната постигне равновесие
 • Въвеждане на избрана номенклатура към всеки артикул
 • Картотека с операторите в системата – идентифициране с потребителско име и парола
 • Операции с базата данни: архивиране, възстановяване и създаване на нова база