XERP

Производствената ERP (Enterprise Resource Planning) система на XSOFT – XERP представлява интеграцията на голям набор от корпоративни функции и инструменти нужни за успешното управление на едно производствено предприятие. XERP е уеб базирана с интуитивен интерфейс, позволяващ работата на потребителите през мобилни устройства и десктоп компютри. Основните цели на XERP са оптимизирането на процесите по:

 • планиране и изпълнение на производствени поръчки,
 • продажба и маркетинг на крайните продукти и услуги,
 • анализиране на бизнес информацията и взимане на краткосрочни и дългосрочни решения.

Цялата функционалност на системата е обединена в лесен и интуитивен интерфейс, който може да бъде адаптиран според изискването на клиента.

Основни ползи

Прозрачност

 • Постоянен поток от информация в реално време
 • По-добра колаборация между екипите, поради подобреното планиране и
  прозрачност на процесите
 • Обща база данни достъпна за всички отдели на компанията
 • Лесна проследимост на всички процеси

Ефективност

 • Детайлна картина на целия продуктов цикъл (от дизайна до производството и изпращането му до крайния клиент)
 • Лесен начин за идентифициране на фактори забавящи производството и други процеси

Навременни доставки

 • По-ефективно използване на ресурси и складови наличности, чрез по-добро планиране
 • Редуциране на времето за доставка на крайния продукт чрез по-добър контрол над каналите за доставка

Оптимизиране на разходи

 • Намаляване на извънредния труд чрез автоматизиране на работните процеси
 • Редуциране на дефектната продукция и фирата чрез подобряване на мониторинга и автоматизиране на производствения процес
 • Редуциране на складовите запаси чрез по-ефективно планиране
 • Увеличаване на производствения капацитет за единица време, чрез намаляване на оперативното време
 • Идентифициране и оптимизиране на неефективни зони в производството

Качество

 • Следене за дефекти във всяка една производствена фаза
 • По-лесно идентифициране на фактори създаващи дефекти
 • По-качествена продукция

Децентрализация

 • По-лесно делегиране на задачи към други служители
 • Възможност за вземане на оперативни решения на базата на потока от информация в реално време

Модули

CRM
Склад
Доставки
Финанси
Продажби с ФУ
Логистика
Маркетинг
Menu