Обучения

За всяка внедрена софтуерна система XSOFT извършва екстензивно обучение на всички служители, които ще използват продукта. Обученията се извършват на място, като потребителите биват разделяни на целеви групи спрямо работните процеси, в които участват. По този начин на те получават само необходимата информация и знания, които са им необходими, без да бъдат претоварени с излишни детайли за процеси, в които не участват. При постъпването на работа на нови служители след интегрирането на проекта ние предоставяме възможност за конферентно обучение, както и за обучение по телефон.

Курсовете се провеждат от мениджъра на проекта, който е максимално запознат с нуждите и особеностите на клиента и може да предаде най-добре необходимата информация и знания на целевата група.