Цел на системата

XSUPPLY управлява всички дейности по планиране на материалното снабдяване, поръчване, получаване и складиране на материали за производството, консумативи и резервни части.

Ползи

  • Планиране на доставки – пълна MRP функционалности
  • Дигитализиране на документооборота
  • Лесно следене на кореспонденцията с доставчиците
  • Пълна история на офертите и поръчките
  • Подробни отчети и анализи за доставките

Основни функционалности

Доставчици

Служи за въвеждане на нови и промяна на данните на съществуващи доставчици. Всеки един доставчик се обвързва с доставяните от него артикули.

Запитване за оферти

Служи за въвеждане на нови и промяна на данните на съществуващи запитвания за доставка на артикули. Запитванията може или да се изпрати автоматично по email на доставчика, или да му се предоставят в „Портала за доставчици“, където той да въведе доставната цена, срокове за доставка и евентуални пояснения или забележки.

Планиране на поръчки - MRP

Представлява MRP система, която с помощта на евристични алгоритми създава предложения за доставка на артикули според:

  • Актуалните складови наличности;
  • Зададената минимална складова наличност;
  • Бъдещи потребности от артикули за бъдещи производствени цели;
  • Срокове на доставка на артикулите;
  • Други критерии.

Въз основа на изготвеното планиране системата може автоматично да изпрати запитвания за оферти или поръчки за доставка към съответните доставчици.

Поръчки

Служи за въвеждане на нови и промяна на данните на съществуващи поръчки за доставка. Поръчките може или да се изпрати автоматично по email на доставчика, или да му се предоставят в „Портала за доставчици“, където той да потвърди доставката, или да промени датата на доставка, както и да въведе евентуални пояснения или забележки.

Рекламации

Служи за въвеждане на нови и промяна на данните на съществуващи рекламации. Рекламациите могат да се изпрати автоматично по email на доставчика, или да му се предоставят в „Портала за доставчици“, където той да потвърди или откаже дадена рекламация с евентуални пояснения (прикачване на документи и снимки).

Портала за доставчици

Автоматизира и облекчава комуникацията между фирмата и нейните доставчици. В него всяка информация се въвежда еднократно и се запазва, като по този начин процесът става напълно прозрачен и проследим.