XMOM

XMOM (Manufacturing Operations Management) се състои от 5 софтуерни модула, които правят връзката между Вашата ERP система и производствените линии. XMOM помага на служители от всяко ниво на предприятието – от директори и мениджъри, до локални оператори да вземат правилните краткосрочни и дългосрочни решения, които да подобрят производствения цикъл. Чрез мощни инструменти скрити зад лесен за управление и интуитивен уеб-базиран интерфейс, системата дава възможност да изготвяте комплекси производствени графици, да следите производствените процесии в реално време, да контролирате и планиране производствения капацитет и др.

XMOM е съвместима с всяка една ERP система без значение от производителя.

Индустрии

XMOM е изключително гъвкаво решение, което може да се адаптира за всеки един индустриален сектор:

 • Металургия
 • Автомобилостроене
 • Хранително-вкусова промишленост
 • Производство на мебели
 • Производство на строителни материали
 • Фармация
 • Добив на полезни изкопаеми
 • Пакетиране
 • Енергетика
 • Машиностроене
 • Химическа промишленост и др.

Ползи

 • Създава автоматизирана връзката между Вашето ERP и производствените линии;
 • Увеличение на производствения капацитет;
 • Увеличение на приходите и намаляването на разходите;
 • По-качествена продукция;
 • По-ефективно използване на материали и ресурси при производството;
 • Достъп до точна и навременна информация за взимане на важни и ключови решения в реално време;
 • По-лесно и добро координиране на работните процеси в предприятието;
 • Навременни доставки и по-доволни крайни клиенти;
  Увеличена конкурентоспособност;

Други преимущества

Проучване, проведено от MESA и публикувано от списание Modern Materials Handling, идентифицира основните ползи за индустриални предприятия от използване на МОМ системи:

 • 45% средно редуциране на цикъла на производство;
 • 17% средно редуциране на незавършената продукция;
 • 75% средно редуциране на времето необходимо за въвеждане на данни;
 • 32% средно редуциране на производственият цикъл;
 • 56% средно редуциране в записването на хартия в производството;
 • 15% средно редуциране на готовите некачествени стоки.

Модули

Производствени доклади и индекси
Управление на поддръжка
Производствено планиране
Мониторинг на производство
Визуализация  на ресурси

Индустрии

Производство на фуражи
Menu