Цел на системата

XMARKETING управлява и оптимизира всички дейности по планиране, изготвяне и проследяване на маркетингови кампании.

Ползи

  • Пълна история и проследимост на реализираните маркетингови кампании
  • Анализ в реално време на ползите от извършените маркетингови кампании
  • Пълна история на разходите по кампании
  • Дигитализация на документооборота

Основни функционалности

Управление маркетинг - Мероприятия

Управлява процесите свързани с подготовката на различни обществени мероприятия, като за всяко едно се съхранява пълна информация за извършените разходи (музика, рекламни флаери, безплатни продукти).

Управление маркетинг - Клиенти

Този вид маркетинг е насочен към големите клиенти. Тук се управляват процесите свързани с извършените маркетингови кампании (намаления, игри, томболи и др.), като за всеки един клиент се съхранява детайлна информацията.

Управление маркетинг – Реклама в медии

Този вид маркетинг е насочен към различни видове медии (телевизия, радио, вестници). Тук се съхранява информация за всички реклами и техните разходи.

Управление маркетинг - Онлайн

Обслужва интернет маркетингa, като за целта се правят различни кампании (игри, реклами в различни сайтове и др.), като за всяко една се съхранява пълна информация за извършените разходи.

Във всички изброени по-горе модули, системата дава информация за успеваемостта на всяка една кампания (според данните за реализираните печалби преди и след нея).